Culture eats structure and strategy for breakfast!

Culture eats structure and strategy for breakfast!

In gesprek met Roman en Yorick, twee nuchtere Groninger ondernemers met een mooie visie op groei. Hun bedrijf Tomorrowmen is in 5 jaar gegroeid naar 17 fte en heeft diverse prijzen gewonnen. Deze buitengewone prestatie is het resultaat van een sterke focus op de bedrijfscultuur. Hoe ze hieraan invulling geven hoor je in deze podcast. Maak kennis met BAM, de drie pijlers, de transitie naar opleidingsinstituut, mindset en innovatie.

Luisteren